I don't think you are going to want to believe this....but I and others have the evidence and it is all true

By gkr posted September 7 2019
html5 templates

Those 'courts'


Yes, this really is happening in Sweden

Fja det här händer verkligen i sverige - i så kallade domstolar - och av tjänstemän som betalas av skattebetalaren

A number of extracts of evidence (not simply unproven accusations, will be presented here to show the extent to which Swedish Justice has been perverted.


När du måste bevisa undertryck vad som sägs, då har du något att dölja

Now...here's the problem

In the Swedish Migration Court, Higher Court of Appeal
(Kamarratten) the following judgement was issued in March 2017.....
the case referred to above took place 3 months later in June 2017...no evidence was produced in the court, no court official - not even the Migration Agency appointed 'defence' lawyer...bothered to check for evidence.
Easily done of course, just bring a mobile phone,tablet, notebook pc into court and check who is telling the truth

It should also be noted

That the Migration Agency had been supplied with evidence of identity - in accordance with what they had stated they required at the first interview the asylum seeker attended - and yet the Migration Agency did not admit this evidence into court or make any reference to it.

So how could they claim (falsely) that the 'defendant' was not who he said he was...when they had documentary proof..

this means that the Migration Agency misled the court

failed to follow the instructions of the Higher Court and the ECHR

and, consequently, obtained an unlawful  judgement.

It also means that none of the officers of that court followed the instructions of the Higher Court and are, therefore, themselves in breach of the law.


and more

So, you see, people who are  supposed to uphold the law..are the one's that are breaking it !


de som hävdar att upprätthålla lagen .. är den som bryter den

I challenge Migrationsverket and Forvaltningratten to prove this DID NOT happen!

Now, it can be argued...since no full verbatim transcript is kept of such a 'court case'  that there is no proof this happened.

Nu kan det argumenteras ... eftersom det inte finns ett fullständigt ordspråkigt transkript av ett sådant "rättsfall" att det inte finns något bevis så hände det.

But then, that is a two-edged sword....there is no proof it did not and the Swedish Aliens Act...along with all the EU and UN conventions ...state that 'the benefit of the doubt should be given to the under age asylum seeker.


Men då är det ett tvåkantigt svärd .... det finns inget bevis som det inte och Svenska utlänningslagen ... tillsammans med alla EU-konventioner och FN-konventioner ... säger att "tvivelens fördel skulle vara ges till asylsökande under åldern.


and you don't just have
to believe me...

Now you may think this strange
that an official legal court
with all the court officers and buildings
paid by the taxpayer....
does NOT keep a full record of all that is said
and done...in a court case!

but they actually do this for the first Migration Agency interview an asylum seeker has

Så, en förvaltningsratten har inte ett fullständigt transkript (ord för ordrekord) som senare kan användas i överklagande till en högre domstol (Kamarratten). Det är inte överraskande att den högre domstolen hör mycket, väldigt få överklaganden om ett år, eftersom det finns lite att höra om faktiska bevis, är det?

Men underbart har den första fullständiga formella intervjun en asylsökande med under ålder med Migrationsverket .... har ett fullständigt transkript ... även om det inte är en domstol. Och det innehåller några intressanta anomolier.

Det utförs av 1 person (fallhanterare) som också är ansvarig för att ta exakta anteckningar och göra ett transkript. Ganska en uppgift. I några av de fall vi har studerat har uppgiften gjorts med exceptionell noggrannhet (i vissa exempel har vi tillgång till ljudinspelningar som kontrollerar noggrannheten).

Så vi har en migrationsdomstol där skattebetalaren betalar en
tjänsteman för att spela in vad som händer och alla domstolsrepresentanter ..... och denna domstolsrapport är bara 2 stycken ... som bara är en sammanfattning och inte en ordentlig handling och utelämnar viktiga punkter ... som bedrägeri eller förakt för domstolen . Det är hoppas att det inte finns några ljudinspelningar av dessa händelser, va?

Vi har en ung, inte-i-jobbet många månader Migration Agency anställd som inte bara genomför en formell intervju men gör en fullständig och korrekt utskrift.((i vissa exempel har vi tillgång till ljudinspelningar som kontrollerar noggrannheten).


Så varför har fasaden och all bekostnad av "domstolen"

and it gets even more...absurd? Stupid?
Racist? Politicised?

having originally been told to keep his story short,
he is then told by his Migration Agency appointed lawyer
to give more information to the court

(this he was told in front of an independent mature European EU citizen)
and this is the result

Svensk Logik   ?


I challenge Migrationsverket and Forvaltningratten to prove this DID NOT happen!

Migrationsverket sa "berätta för er historia ... och håll den kort"

Innan domstolen sade sin advokat, "du måste komma ihåg att ge mer detaljer.”

Domstolen beslutade: "Vi tror inte på dig eftersom du gav mer detaljer än du sa originellt."

and just in case you, in Sweden, don't think this has much to do with you...
well, just think of all the taxpayer money this is going to cost
for every case that was unlawful,
for every deportation order that was unlawfully obtained,
every deportation that was unlawful
every imprisonment that was unlawful

etc.etc.

even in 1996 you had to pay out SeK 100,000
and grant residency
after being in breach of the law
(32448/96)